Sumem esforços

Les intranets de la FOOT i de l'ESEIAAT són instàncies d'un mateix sistema d'informació. L'objectiu és que cada intranet tingui funcionalitats pròpies i compartides.

En una primera fase, molts dels enllaços que trobareu en aquesta intranet són enllaços a la intranet antiga de la FOOT. Però la idea és anar incorporant funcionalitats a la nova intranet i el·liminar gradualment l'antiga intranet.